Dostęp do aktualizacji – kolejny rok

350,00

Od 21-go stycznia cena za dostęp do aktualizacji wynosi 350 zł brutto.

Kategorie: ,

Opis


Dostęp do aktualizacji na kolejny rok

Pamiętaj, że dostęp do aktualizacji  posiadasz przez rok od dnia zakupu (otrzymania faktury). I w tym okresie nie potrzebujesz dokupywać tej usługi.

Niewykupienie dostępu do aktualizacji nie powoduje zaprzestania pracy programu. Program działa nadal tylko , że w ostatniej pobranej aktualizacji. Wykupienie usługi nie jest obowiązkowe. Usługę można wykupić po okresie roku, dwóch, trzech itd… i :

 • ważność usługi liczona jest od dnia zakupu, jeżeli została wykupiona w okresie po wygaśnięciu usługi lub
 • ważność usługi liczona jest od daty wygaśnięcia, jeżeli usługa została wykupiona gdy usługa była jeszcze aktywna
 • kwota za przedłużenie/dostęp nie wprowadza żadnych kar za przedłużenie po terminie. Usługę można wykupić zawsze po jej ustaniu i kwota zawsze równa jest tej z tego ogłoszenia.

 

Brak wykupionej usługi powoduje :

 1. brak dostępu do aktualizacji programu
 2. brak dostępu do pomocy technicznej

 

Dostęp do pomocy technicznej oznacza, że:

 • pomagamy w rozwiązaniu błędów krytycznych aplikacji
 • udzielamy informacji jak wykonać pewne czynności w programie
 • informujemy jak wystawiać dokumenty
 • pomagamy przy konfiguracji WS i pobieraniu dokumentów zakupu z hurtowni
 • pomagamy przy wstępnej konfiguracji programu

 

Nie oznacza to, że bezpłatnie :

 • instalujemy program,
 • przenosimy dane,
 • aktualizujemy program,
 • naprawiamy system Windows
 • konfigurujemy ponownie połączenie z drukarką fiskalną
 • łączymy komputery w sieci
 • konfigurujemy backup w chmurze